Jogi nyilatkozat

„50 a Márka. Nyertél már ma?” nyereményjáték – Jogi nyilatkozat

 

A www.markauditojatek.hu internetes oldal (továbbiakban: „Weboldal”) tulajdonosa a Márka Üdítőgyártó Kft. (székhely: 6055 Felsőlajos, Márka Ipartelep 1., cégjegyzékszám: 03-09-131142, adószám: 12218620-2-03; a weboldal tárhely-szolgáltatója: (cégnév: Magyar Hosting Kft.; székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; Cégjegyzékszám: 01-09-968314).

 

A Felhasználó

A Weboldal használatával a látogatók, azaz a Weboldalon böngészők (látogatók, valamint a Weboldal valamely szolgáltatását igénybe vevő személyek, együttesen a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen dokumentumban (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) szabályozottakat.

A Felhasználó a Márka Üdítőgyártó Kft. által üzemeltetett Weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldalon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

 1. Weboldal használati feltételei:

A Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják.

E felhasználás főbb feltételei a következők:

 • Bárki használhat a Weboldalra, azaz markauditojatek.hu oldalára mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek 3. pontjában meghatározott feltételeket.
 • Tilos az Weboldallal való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
 • A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Weboldallal összefüggésben, vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem a Márka Üdítőgyártó Kft. által kínált termékekről. A Márka Üdítőgyártó Kft. logójának, védjegyeinek bármely módon történő felhasználása kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

 

 1. A Weboldal tartalma és az azon lévő szellemi tulajdonjog

A Márka Üdítőgyártó Kft. weboldalának arculata, tartalmának meghatározása, összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen: „Tartalom”) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik.

Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Márka Üdítőgyártó Kft. kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja a Márka Üdítőgyártó Kft., ezért kizárólag e cég jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

A Márka Üdítőgyártó Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy annak bármely részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha a Márka Üdítőgyártó Kft. kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi.

Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a Tartalom a Márka Üdítőgyártó Kft. előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további Internetes felhasználása, forgalmazása.

A Márka Üdítőgyártó Kft. azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Weboldal, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

A Márka Üdítőgyártó Kft. a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra az Márka Üdítőgyártó Kft. ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat küldhet a Márka Üdítőgyártó Kft. számára, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási és egyéb jogokkal megfelelően rendelkezik.

 

 1. A Márka Üdítőgyártó Kft. felelőssége

A Márka Üdítőgyártó Kft. a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Márka Üdítőgyártó Kft.-től független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom megbízhatósága érdekében.

A Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, és a Márka Üdítőgyártó Kft. nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weboldal használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.

A Márka Üdítőgyártó Kft. a saját Weboldaláról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Márka Üdítőgyártó Kft. nem felelős a Weboldal használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

 

 1. A Weboldal adatbiztonsága

Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Weboldal biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

 • nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése [overloading], „elárasztása” [flooding], „spamelése””, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy „összeomlasztása” [crashing]);
 • nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

 

 1. A szolgáltatási feltételek módosítása

A Márka Üdítőgyártó Kft. bármikor egyoldalúan módosíthatja a jelen Jogi közleményben rögzített szolgáltatási feltételeket. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek.

 

 1. A személyes adatok védelme

A Márka Üdítőgyártó Kft. a weboldalon elhelyezett Adatkezelési tájékoztatójában ismerteti az érintettekkel az adatkezelés szabályait, illetve átláthatóvá teszi az adatkezeléseit.

A Márka Üdítőgyártó Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kezel. A tudomására jutott személyes, vagy valamely titoknak minősülő adatokat, tényeket, információkat a jogszabályokban foglaltak szerinti magas fokú védelemmel kezeli. Bővebb tájékoztatásról az Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.

 

Felsőlajos 2023.09.11

Márka Üdítőgyártó Kft.